Počet záznamů: 1

Involvement of cell surface structures in size-independent grazing resistance of freshwater .i.Actinobacteria./i

 1. 1.
  0328169 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarao, M. - Jezbera, Jan - Hahn, M.W.
  Involvement of cell surface structures in size-independent grazing resistance of freshwater Actinobacteria
  [Účast povrchových struktur u Aktinobakterií na velikostně-nezávislé resistanci vůči predaci.]
  Applied and Environmental Microbiology. Roč. 75, č. 14 (2009), s. 4720-4726 ISSN 0099-2240
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/08/0015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: in-situ hybridization * ribosomal-RNA genes * pelagic bacteria * habitats * predation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.686, rok: 2009

  We compared the influences of grazing by the bacterivorous nanoflagellate Poterioochromonas sp. strain DS on ultramicrobacterial Actinobacteria affiliated with the Luna-2 cluster and ultramicrobacterial Betaproteobacteria of the species Polynucleobacter cosmopolitanus. These bacteria were almost identical in size (<0.1 µm3) and shape. Predation on a Polynucleobacter strain resulted in a reduction of >86% relative to the initial bacterial cell numbers within 20 days, while in comparable predation experiments with nine actinobacterial strains, no significant decrease of cell numbers by predation was observed over the period of >= 39 days. The differences in predation mortality between the actinobacterial strains and the Polynucleobacter strain clearly demonstrated size-independent grazing resistance for the investigated Actinobacteria.

  Porovnávali jsme vliv žraní bičíkovce Poterioochromonas sp. Kmen DS na ultramikrobakteriích z třídy Aktinobakteria z Luna-2 klastru a ultramikrobakterií z klastru Polynucleobacter cosmopolitanus. Tyto bakterie byly téměř identické co se týče velikosti a tvaru. Predace na Polynucleobacteru eliminovala vice než 86% buněk oproti původnímu stavu během 20 dnů, zatímco u Aktinobakterií nebyla změna prokazatelná během více než 39 dnů. Tyto rozdíly mezi predační mortalitou mezi těmito kmey jasně ukazují na velikostně-nezávislou predaci na Aktinobakteriích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174549