Počet záznamů: 1

Assignment of 4f-5d absorption bands in Ce-doped RAlO.sub.3./sub. (R=La, Gd, Y, Lu) perovskites

 1. 1.
  0328162 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mihóková, Eva - Nikl, Martin - Bacci, M. - Dušek, Michal - Petříček, Václav
  Assignment of 4f-5d absorption bands in Ce-doped RAlO3 (R=La, Gd, Y, Lu) perovskites.
  [Přiřazení 4f-5d absorpčních pásů v Ce-dopovaných RAlO3 (R=La, Gd, Y, Lu) perovskitech.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 19 (2009), 1951309/1-1951309/7 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk ME 903; GA AV ČR IAA100100810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: cerium * EHT calculations * gadolinium compounds * lanthanum compounds * lutetium compounds * ultraviolet spectra * yttrium compounds
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We use semiempirical approaches based on the extended Hückel method to calculate the energy-level scheme of the cluster containing Ce and its nearest O neighbors in true RAlO3 (R=La, Gd, Y, and Lu) structures. Our calculations show a different origin for the energy levels involved in the absorption process than might intuitively be suggested.

  Použitím semiempirických přístupů založených na rozšířené Hückelově metodě jsme stanovili schéma energetických hladin klastru obsahujícího Ce a jeho nejbližší kyslíkové sousedy ve skutečných strukturách RAlO3 (R=La, Gd, Y, and Lu). Naše výpočty ukazují jiný původ energetických hladin, než by se intuitivně předpokládalo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174543