Počet záznamů: 1

Thermal stability and creep behaviour of MgNiYCe-rich mischmetal alloys processed by a powder metallurgy route

 1. 1.
  0328138 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Peréz, P. - Milička, Karel - Badia, J. M. - Garcés, G. - Antoranz, J. M. - Gonzáles, S. - Dobeš, Ferdinand - Adeva, P.
  Thermal stability and creep behaviour of MgNiYCe-rich mischmetal alloys processed by a powder metallurgy route.
  [Tepelná stabilita a creepové chování slitin MgNiYCe připravených praškově metalurgickou cestou.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 127-136 ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Grant ostatní:Ministerio de Ciencia y Tecnologia(ES) MAT2006-11731-C02
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium alloys * powder metallurgy * microstructure * thermal stability * creep
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  The thermal stability and creep behaviour of MgNi2Y1CeMM1 and MgNi3Y1.5CeMM1.5 alloys have been investigated at 523 and 623 K. Both alloys were processed by a powder metallurgy route involving rapid solidification of powders, cold isostatic pressing and extrusion at 673 K. The microstructure of both alloys was studied in the as-extrusion condition and after thermal treatments at 523 and 623 K up to 500 h. Mechanical characterization was carried out by hardness measurements in samples annealed at 523 and 623 K and stepwise stress compressive creep tests at these temperatures. Results have shown long-term stability of the microstructure after annealing at 523 K in both alloys and hardness values remained constant along all treatment.

  Tepelná stabilita a creepové chování slitin MgNi2Y1CeMM1 a MgNi3Y1.5CeMM1.5 byly studovány při teplotách 523 a 623 K. Obě slitiny byly připraveny práškově metaurgickou cestou zahrnující rychlé tuhnutí prášků, isostatickou kompresi za studena a protlačování při teplotě 673 K. Mikrostruktura obou slitin byla studována ve stavu po protlačování a po tepelných zpracováních při 523 a 623 K po dobu až 500 hodin. Mechanické vlastnosti byly studovány měřením tvrdosti ve vzorcích žíhaných při 523 a 623 K a stupňovitými tlakovými creepovými zkouškami při těchto teplotách. Výsledky prokázaly dlouhodobou stabilitu mikrostruktury po žíhání při 523 K u obou slitin a hodnoty tvrdosti zůstaly konstantní po celou dobu žíhání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174527