Počet záznamů: 1

Formální fuzzy logika

 1. 1.
  0328132 - UIVT-O 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Běhounek, Libor
  Formální fuzzy logika.
  [Formal Fuzzy Logic.]
  Umelá inteligencia a kognitívna veda I. Bratislava: Slovenská technická universita, 2009 - (Kvasnička, V.; Pospíchal, V.; Kozák, Š.; Návrat, P.; Paroulek, P.), s. 1-36. ISBN 978-80-227-3080-8
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: fuzzy logika * graduální vlastnost * fuzzy množina * sémantické paradoxy
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Kapitola představuje formální fuzzy logiku v moderním smyslu, jak je budována zejména v posledním desetiletí na základě metod neklasických logik. Představuje její motivaci jakožto logiky graduálních vlastností, buduje formálně její výrokový a predikátový počet a ukazuje její aplikaci na řešení některých sémantických paradoxů.

  The chapter introduces the modern form of formal fuzzy logic that has been developed mainly in the last decade based on the methods of non-classical logic. The motivation of formal fuzzy logic as the logic of gradual properties is presented, fuzzy propositional and predicate calculus is formally constructed, and its application on certain semantical paradoxes is described in the chapter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174522