Počet záznamů: 1

Základy kvantové mechaniky. Chemické vazby v pevných látkách, kmity víceatomového systému

 1. 1.
  0328119 - FZU-D 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kratochvílová, Irena
  Základy kvantové mechaniky. Chemické vazby v pevných látkách, kmity víceatomového systému.
  [Introduction to solid state quantum mechanics.Chemical bonds in the solid state physics, vibrations in a many-atom system.]
  Úvod do fyziky pevných látek. 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, s. 1-57. ISBN 978-80-01-04257-1
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1594; GA AV ČR KAN401770651; GA MŠk OC 137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: introduction to solid state quantum * chemical bonds * metals * dielectrics * semiconductors
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Publikace Úvod do fyziky pevných látek je určena studentům Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

  Introduction into the Solid State Physics is book dedicated for students of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech technical University.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174512