Počet záznamů: 1

Structure and pervaporation properties of poly(phenylene-iso-phthalamide) membranes modified by Fullerene C-60

 1. 1.
  0328095 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Penkova, A. V. - Polotskaya, G. A. - Toikka, A. M. - Trchová, Miroslava - Šlouf, Miroslav - Urbanová, Martina - Brus, Jiří - Brožová, Libuše - Pientka, Zbyněk
  Structure and pervaporation properties of poly(phenylene-iso-phthalamide) membranes modified by Fullerene C-60.
  [Struktura a pervaporizační vlastnosti poly(phenylen-iso-phthalamid)-ové membrány modifikované Fullerenem C-60.]
  Macromolecular Materials and Engineering. Roč. 294, 6-7 (2009), s. 432-440 ISSN 1438-7492
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: fullerene * methanol/cyclohexane mixture * modification
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.742, rok: 2009

  Homogeneous membranes based on PA/C-60 composites were obtained and their internal morphology was visualized using SEM. The interaction between PA and C-60 was studied by spectroscopic methods. The effect Of C-60 inclusion in the PA matrix on physical properties was characterized by measurement of the intrinsic viscosity, density, and glass transition temperature. Transport properties of pure PA and composite membranes were studied in pervaporation of the methanol/cyclohexane mixture. It was found that all T membranes were essentially permeable for methanol. The permeability and so-called inverse selective separation properties were improving for membranes containing 2 and 5 wt.-% C-60, whereas they decreased for higher C-60 content.

  Byla připravena homogenní PA/C-60 kompozitní membrána, jejíž morfologie byla studována pomocí SEM. Interakce mezi PA a C-60 byla studována pomocí spektroskopických metod. Vliv C-60 inklusí v PA matrici na její fyzikální vlastnosti byl charakterizován měřením intrinsické viskosity, hustoty, a teploty skelného přechodu. Transportní vlastnosti čisté PA a kompositní membrány byly studovány pervaporací metanol/cyclohexanové směsi. Bylo zjištěno, že všechny membrány byly výrazně propustné pro metanol. Permeabilita a tzv. inversní selektivní separační způsobilost byly zvýšeny pro membrány obsahující 2 a 5 wt.-% C-60, zatímco klesly při vyšším obsahu C-60.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174490