Počet záznamů: 1

Polymer-clay nanocomposites prepared via in situ emulsion polymerization

 1. 1.
  0328093 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedláková, Zdeňka - Pleštil, Josef - Baldrian, Josef - Šlouf, Miroslav - Holub, P.
  Polymer-clay nanocomposites prepared via in situ emulsion polymerization.
  [Nanokompozity polymer-jíl připravené in situ emulzní polymerizací.]
  Polymer Bulletin. Roč. 63, č. 3 (2009), s. 365-384 ISSN 0170-0839
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500651; GA MŠk ME09058
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: organic-inorganic hybrid * organoclay * emulsion polymerization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.014, rok: 2009

  A series of novel polymer - montmorillonites (MMT) nanocomposite latexes have been successfully prepared by emulsion polymerization. First of all, chemical modification of MMT-Na with a reactive coupling agent (MMT-QS) has been employed for the synthesis of hybrids. Subsequently, in situ seeded emulsion polymerization of modified nanoclay, hydrophobic vinyl monomers, such as butyl methacrylate and styrene, using sodium dodecyl sulfate (SDS) and ammonium persulfate (APS) as surfactant and initiator, respectively, were used for nanocomposite preparation.

  Metodou emulzní polymerizace byla připravena série nových polymer – montmorillonit (MMT) nanokompozitních latexů. Pro přípravu hybridních látek byly přírodní jíly v sodné formě (MMT-Na) nejprve modifikovány reaktivní kvarterní solí (MMT-QS). Výsledné nanokompozitní latexy byly připraveny použitím modifikovaných jílů, hydrofobních monomerů (butylmethakrylát, styren), emulgátoru (laurylsíran sodný) a iniciátoru (peroxodisíran amonný)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005415