Počet záznamů: 1

Extraction of alkylphenols and nonylphenol mono- and diethoxylates from water using magnetically modified adsorbents

 1. 1.
  0328088 - UEK-B 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Komárek, K. - Šafaříková, Miroslava - Hubka, T. - Šafařík, Ivo - Kandelová, M. - Kujalová, H.
  Extraction of alkylphenols and nonylphenol mono- and diethoxylates from water using magnetically modified adsorbents.
  [Extrakce alkylfenolů a nonylfenol mono- a diethoxylátů z vody pomocí magneticky modifikovaných adsorbentů.]
  Chromatographia. Roč. 69, - (2009), s. 133-137 ISSN 0009-5893
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/1070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: magnetic separation * alkylphenols
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 1.098, rok: 2009

  This paper presents a new simple method of extraction of alkylphenols and nonyl-phenol mono- and diethoxylates from water using magnetic solid phase extraction. Different types of adsorbents were magnetically modified and used for the preconcentration and isolation of the target compounds. The target analytes were isolated from spiked distilled and tap water, real samples from the river Elbe and the reservoir Rozkos and also from water phase after biodegradation tests of oxyethylated nonylphenols. Detection limits of the method were between 0.7 and 1 µg/L.

  V článku je presentována nová jednoduchá metoda extrakce alkylfenolů a nonylfenol mono- a diethoxylátů z vody použitím extrakce na magnetické pevné fázi. Různé typy adsorbentů byly magneticky modifikovány a použity pro predkoncentraci a isolaci cílových sloučenin. Analyty byly isolovány ze vzorků destilované a pitné vody, vody z řeky Labe a rezervoáru Rozkoš a rovněž z vodné fáze po biodegradaci oxyethylovaných nonylfenolů. Detekční limit metody byl 0.7 - 1 µg/L.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174486