Počet záznamů: 1

Magnetic nano- and microparticles in biotechnology

 1. 1.
  0328086 - UEK-B 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafařík, Ivo - Šafaříková, Miroslava
  Magnetic nano- and microparticles in biotechnology.
  [Magnetické nano- a mikročástice v biotechnologiích.]
  Chemical Papers. Roč. 63, - (2009), s. 497-505 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/094; GA MŠk(CZ) OC 157
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: magnetic particles * smart material
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  Both synthetic and biologically produced magnetic nano- and microparticles exhibit several types of responses to external magnetic field which have been already employed in various areas of biosciences, biotechnology, medicine, environmental technology, etc. This review shows selected important biotechnological applications of magnetic particles, and the biological processes leading to biogenic magnetic particles formation.

  Syntetické a biologicky produkované magnetické nano- a mikročástice vykazují několik typů interakcí s vnějším magnetickým polem které byly úspěšně využity v různých oblastech biověd, biotechnologií, medicíny, environmentálních technologií apod. Tento přehledný článek ukazuje vybrané důležité biotechnologické aplikace magnetických částic, a biologické procesy vedoucí k produkci biogenních magnetických částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005412