Počet záznamů: 1

Magnetically responsive nanocomposite materials for bioapplications

 1. 1.
  0328083 - UEK-B 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafařík, Ivo - Šafaříková, Miroslava
  Magnetically responsive nanocomposite materials for bioapplications.
  [Magnetické nanokompozitní materiály pro bioaplikace.]
  Solid State Phenomena. Roč. 151, - (2009), s. 88-94 ISSN 1012-0394
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/094; GA MŠk(CZ) OC 157
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: nanocomposites * magnetic nanoparticles
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  Magnetic nano- and microparticles exhibit different types of response to external magnetic field. In most cases they can be described as composite materials, where the magnetic properties are caused by the presence of iron oxides nano- or microparticles. Such materials can be efficiently separated from difficult-to-handle samples and targeted to the desired place, applied as contrast agents for magnetic resonance imaging, used to generate heat during exposure to alternating magnetic field or to modify biomolecules and biological structures.

  Magnetické nano- a mikročástice vykazují různé typy odezev k vnějšímu magnetickému poli. Ve většině případů se jedná o kompozitní materiály, kde magnetické vlastnosti jsou způsobeny přítomností nano- nebo mikročástic oxidů železa. Tyto materiály mohou být účinně separovány z obtížných vzorků a směrovány do cílové oblasti, využity jako kontrastní činidla při zobrazení magnetickou rezonancí, využity k tvorbě tepla během exposice střídavému magnetickému poli nebo pro modifikaci biomolekul a biologických struktur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174483