Počet záznamů: 1

Interactions of the "piano-stool" [ruthenium(II)(éta6-arene)(en)Cl]+ complexes with water and nucleobases; ab initio and DFT study

 1. 1.
  0328075 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Futera, Z. - Klenko, J. - Šponer, Judit E. - Šponer, Jiří - Burda, J.V.
  Interactions of the "piano-stool" [ruthenium(II)(éta6-arene)(en)Cl]+ complexes with water and nucleobases; ab initio and DFT study.
  [Interakce "piano-stool" [ruthenium(II)(éta6arene)(en)Cl]+ komplexů s vodou a nukleobázeni; ab initio a DFT studie.]
  Journal of Computational Chemistry. Roč. 30, č. 12 (2009), s. 1758-1770 ISSN 0192-8651
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400550701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: quantum chemical calculations * piano-stool ruthenium complexes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.769, rok: 2009

  Piano-stool ruthenium complexes of the composition [Ru(II)(g6-arene)(en)Cl]+/2+ represent an emerging class of cisplatin-analogue anticancer drug candidates. In this study we use computational quantum chemistry to characterize the structure, stability and reactivity of these compounds.

  Piano-stool rutheniové komplexy se složením [Ru(II)(g6-arene)(en)Cl]+/2+ představují novou třídu analogů cisplatinových protinádorových léčiv. V této studii jsme využili počítačovou chemii, abychom charakterizovali strukturu, stabilitu a reaktivitu těchto látek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174476