Počet záznamů: 1

UV photoinitiated changes of humic fluorophores, influence of metal ions

 1. 1.
  0328062 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Klementová, Š. - Kříž, D. - Kopáček, Jiří - Novák, František - Porcal, Petr
  UV photoinitiated changes of humic fluorophores, influence of metal ions.
  [Fotoiniciované změny fluoroforů huminových kyselin UV zářením, vliv iontů kovů.]
  Photochemical & Photobiological Sciences. Roč. 8, č. 5 (2009), s. 582-586 ISSN 1474-905X.
  [European Meeting on Solar Chemistry & Photochemistry /5./. Palermo, 04.10.2008-08.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/0410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: humic substances * UV radiation * fluorescence
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.708, rok: 2009

  Fluorophore types and their photochemical stability has been tested in three samples of humic acids (HA) and four types of fulvic acids (FA) extracted from upper soil horizons in forest mountain ecosystems. HA weak native fluorescence was increasing significantly under irradiation in the first 12 hours, fluorophores present in fulvic acid were uniformly degraded from the beginning of irradiation. Neither native fluorescence nor photochemical stability of fluorophores were affected by addition of metal (ferric, aluminium) ions to the studied samples.

  Ve vzorcích huminových kyselin (3) a fulvokyselin (4) izolovaných z lesních půd byly identifikovány typy fluoroforů a popsány jejich změny při expozici UV záření o vlnové délce odpovídající energeticky nejbohatší frakci slunečního záření dopadajícího na zemský povrch. Fluorescence huminových kyselin vlivem ozařování významně vzrůstala prvních 12 hodin, zatímco fluorofory fulvokyselin se postupně odbourávaly. Přirozená fluorescence a fotochemická stabilita fluoroforů nebyla u žádného z těchto vzorků ovlivněna přídavkem Al a Fe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174468