Počet záznamů: 1

Surface properties of poly(imide-co-siloxane) block copolymers

 1. 1.
  0328042 - UMCH-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, I. - Sysel, P. - Chodák, I. - Špírková, Milena - Janigová, I.
  Surface properties of poly(imide-co-siloxane) block copolymers.
  [Povrchové vlastnosti blokových kopolymerů poly(imid-co-siloxan).]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 13 (2009), s76-s78 ISSN 0009-2770.
  [PMA 2009 &20th SRC. Bratislava, 21.04.2009/23.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100622; GA AV ČR IAA400500505
  Grant ostatní:Slovak Scientific Agency(SK) VEGA2/7103/27
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Poly(imide-siloxane) * surface properties * morphology
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s058-s081.pdf http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s058-s081.pdf

  Poly(imide-siloxane block copolymers have been studied with respect to their structure and surface properties relationship.

  Byl studovány strukturní a povrchové vlastnosti blokových kopolymerů poly(imid-co-siloxan).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174451