Počet záznamů: 1

Submerzní kmeny Geosmithia sp. MK385B (CCM 8366) a Geosmithia sp. MK583B (CCM 8365), směs antrachinonových barviv jimi produkovaná a způsob její produkce

 1. 1.
  0327983 - MBU-M 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Flieger, Miroslav - Stodůlková, Eva - Kolařík, Miroslav - Šulc, Miroslav - Kuzma, Marek
  Submerzní kmeny Geosmithia sp. MK385B (CCM 8366) a Geosmithia sp. MK583B (CCM 8365), směs antrachinonových barviv jimi produkovaná a způsob její produkce.
  [Deep cultivation strains Geosmithia species MK385B (CCM 8366) and Geosmithia species MK583B (CCM 8365), mixture of anthraquinone dyes produced by them and process for preparing such mixture.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. Datum podání přihlášky: 02.11.2007. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: 300810
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: geosmithia * deep cultivation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Způsob fermentační přípravy, separace a purifikace extra- a intracelulárních antrachinonových barviv produkovaných vláknitými houbami rodu Geosmithia. Kultivace kmenů Geosmithia se provádí za submersních podmínek při teplotě 22-37 stupňů C na syntetickém kultivačním médiu. Biomasa produkčního mikroorganismu se z kultivační tekutiny po fermentaci odstraní filtrací či odstředěním. Jak retentát, tak usušená biomasa je extrahována vhodným organickým rozpouštědlem a zakoncentrována na odparce nebo lyofilizátoru. Tento hrubý barevný extrakt je dále využíván jako finální produkt a nebo dále zpracován separačními technikami na pevné fázi s použitím vhodného sorbentu na jednotlivá antrachinonová barviva

  The work deals deep cultivation strains Geosmithia species MK385B (CCM 8366) and Geosmithia species MK583B (CCM 8365), mixture of anthraquinone dyes produced by them and process for preparing such mixture
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174402