Počet záznamů: 1

Dynamic deformations and stresses of beams connected by damping element

 1. 1.
  0327974 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Půst, Ladislav
  Dynamic deformations and stresses of beams connected by damping element.
  [Dynamické deformace a napětí nosníků spojených tlumícím prvkem.]
  Engineering Mechanics. Roč. 16, č. 3 (2009), s. 185-196 ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1166
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: beam vibration * damping * modes of vibration * stress in roots
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Dynamic properties of two similar, parallel, one-sided clamped beams connected by a damping element on their free ends are analytically and numerically investigated. A harmonic motion excites the end of one of these beams. The main attention is given to the ascertaining of response curves, deflection shapes of beams and their stresses in roots at different orientations and levels of damping force.

  Dynamické vlastnosti dvou podobných, rovnoběžných, jednostranně upnutých nosníků spojených tlumicím prvkem na volných koncích jsou analyticky a numericky zkoumány. Konec jednoho nosníku je buzen harmonickým pohybem. Hlavní pozornost je věnována určení rezonančních křivek, deformačních tvarů nosníku a jejich napětí v kořenech při různých úrovních tlumící síly.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174395