Počet záznamů: 1

Comparison of two procedures for determination of stability boundary

 1. 1.
  0327973 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Půst, Ladislav - Kozánek, Jan
  Comparison of two procedures for determination of stability boundary.
  [Porovnání dvou postupů pro určení hranice stability.]
  Engineering Mechanics. Roč. 16, č. 3 (2009), s. 231-238 ISSN 1802-1484
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: identification of dynamic model * comparison of numerical methods * eigenvalue problem
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Analysis of two methods used for ascertaining stability of dynamical systems was carried out on a mathematical model of experimental stand of aerodynamic bearings. It was proofed that method of direct eigenvalue calculation gives practically the same results, which are obtained from the solution of equations of motion by means of integral Runge Kutta procedure.

  Dvě metody užívané pro určení stability dynamických soustav byly analyzovány na matematickém modelu experimentálního zařízení pro aerodynamická ložiska. Bylo ukázáno, že metoda přímého výpočtu vlastních hodnot dává prakticky stejné výsledky jako řešení pohybových rovnic numerické integrace dle Runge Kuttova scematu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174394