Počet záznamů: 1

Microrheological description of the phase structure evolution in polymer blends. State of art and open problems

 1. 1.
  0327966 - UMCH-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fortelný, Ivan
  Microrheological description of the phase structure evolution in polymer blends. State of art and open problems.
  [Mikroreologický popis vývoje fázové struktury v polymerních směsích. Stav poznání a otevřené problémy.]
  Novel Trends in Rheology III - AIP Conference Proceedings. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Zatloukal, M.), s. 217-227. AIP Conference Proceedings. Vol. 1152. ISBN 978-0-7354-0689-6.
  [International Conference Novel Trends in Rheology /3./. Zlín (CZ), 28.07.2009-29.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200500903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer blends * microrheology * phase structure evolution
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The contribution discusses present state of art at description of the phase structure evolution in molten immiscible binary polymer blends in flow and in quiescent state on microrheological level. Discussion is focussed on quality of predictions of the phase structure of immiscible polymer blends after mixing and processing.

  Příspěvek diskutuje současný stav popisu vývoje fázové struktury tavenin nemísitelných směsí polymerů při toku a v klidu na mikroreologické úrovni. Diskuse je soustředěna na kvalitu předpovědi fázové struktury nemísitelných polymerních směsí po míchání a zpracování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174388