Počet záznamů: 1

Determination and Prediction of VLE Data in Polymer-Solvent Systems. Part 2

 1. 1.
  0327953 - UCHP-M 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bogdanić, G. - Kuzmić, A.E. - Wichterle, Ivan
  Determination and Prediction of VLE Data in Polymer-Solvent Systems. Part 2.
  [Stanovení a predikce VLE dat v systémech polymer-rozpouštědlo. Část 2.]
  Books of Abstracts. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009 - (Arce, A.; Soto, A.), s. 206-207. ISBN 978-84-692-2664-3.
  [European Symposium on Applied Thermdynamics ESAT 2009 /24./. Santiago de Compostela (ES), 27.06.2009-01.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/0444
  Grant ostatní:MSES(HR) 061/0000000/3029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: polymer-solvent * activity * experiment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  VLE were determined ebulliometrically for polymers of flow improver type by the micro-method described in the first part in toluene as solvent, at different temperatures and pressures. Prediction of phase equilibrium compositions will be carried out with use of both the Entropic-FV model and the GC-Flory EOS group contribution models.

  Fázové rovnováhy byly měřeny pro polymery typu "flow improver" ebuliometricky pomocí mikrometody popsané v první části, v toluenu jako rozpouštědle při různých teplotách a tlacích. Predikce fázového chování bude provedena pomocí entropického FV modelu a GC-Flory EOS příspěvkového modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174376