Počet záznamů: 1

Low voltage operating OFETs based on solution processed metal phthalocyanines

 1. 1.
  0327890 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Chaidogiannos, G. - Petraki, F. - Glezos, N. - Kennou, S. - Nešpůrek, Stanislav
  Low voltage operating OFETs based on solution processed metal phthalocyanines.
  [Nízkonapěťový OFET připravený z rozpustných ftalocyaninů kovů.]
  Applied Physics A - Materials Science & Processing. Roč. 96, č. 3 (2009), s. 763-767 ISSN 0947-8396
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: field-effect transistors * thin-film transistors * copper phthalocyanine
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.595, rok: 2009

  The class of sodium salts of sulphonated metal phthalocyanines (MePCSx, S = SO3Na, x = 1 – 4) was investigated as a p-type channel component in organic fieldeffect transistors (OFETs). The solubility of these materials appears to be enhanced compared to their non-sulphonated counterparts (MePCs).

  Studovali jsme možnosti využití sodných solí ftalocyaninů kovů (MePCSx, S=SO3Na, x=1 – 4) pro přípravu organických polních tranzistorů (OFETs) P typu. Rozpustnost těchto materiálů je větší než rozpustnost jejich nesulfonovaných derivátů (MePCs).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005390