Počet záznamů: 1  

Parvalbumin and TRPV1 receptor expression in dorsal root ganglion neurons after acute peripheral inflammation

 1. 1. 0327507 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Zachařová, Gisela - Paleček, Jiří
  Parvalbumin and TRPV1 receptor expression in dorsal root ganglion neurons after acute peripheral inflammation.
  [Exprese parvalbuminu a TRPV1 receptorů v neuronech spinálních ganglií po akutním periferním zánětu.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 305-309 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1115; GA ČR(CZ) GA305/09/1228; GA ČR(CZ) GA304/08/0256; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: pain * arthritis * DRG
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  The expression and the co-expression of calcium binding protein parvalbumin and TRPV1 receptor in rat dorsal root ganglion neurons were analyzed after carrageenan-induced knee inflammation. There was no change in the expression of parvalbumin or TRPV1 receptors after the inflammation

  Byla analyzována expresi a koexprese vápník vázajícího proteinu parvalbuminu a TRPV1 receptorů v neuronech spinálních ganglií potkana po carrageenanem vyvolaném zánětu kolena. Zjistili jsme, že po zánětu kolena nedošlo k signifikantní změně exprese parvalbuminu a TRPV1 receptorů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174307