Počet záznamů: 1  

Monocytic differentiation of leukemic HL-60 cells induced by co-treatment with TNF-alpha and MK886 requires activation of pro-apoptotic machinery

 1. 1. 0327497 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Jiřina - Stixová, Lenka - Souček, Karel - Hofmanová, Jiřina - Kozubík, Alois
  Monocytic differentiation of leukemic HL-60 cells induced by co-treatment with TNF-alpha and MK886 requires activation of pro-apoptotic machinery.
  [Monocytická diferenciace leukemických buněk HL-60 indukovaná společným působením TNF-alfa a MK886 vyžaduje aktivaci pro-apoptotických mechanizmů.]
  European Journal of Haematology. Roč. 83, č. 1 (2009), s. 35-47 ISSN 0902-4441
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP524/06/P345; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: caspases * MAPK * MK886
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.345, rok: 2009

  Monocytic differentiation of leukemic HL-60 cells induced by co-treatment with TNF-alpha and MK886 is accompanied by activation of pro-apoptotic kinases p38 and JNK and caspases 8 and 9. Pharmacologic inhibition of those processes resulted in a decreased amount of differentiated cells, which illustrates the importance of those signaling pathways in monocytic differentiation of leukemic cells.

  Monocytická diferenciace leukemických buněk HL-60 indukovaná společným působením TNF-alfa a MK886 je doprovázena aktivací pro-apoptotických kináz p38 a JNK a také aktivací kaspáz 8 a 9. Inhibice těchto procesů pomocí farmak vedla ke snížení počtu diferencovaných buněk, což je důkazem nezbytnosti těchto drah pro monocytární diferenciaci leukemických buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174298