Počet záznamů: 1  

Atmospheric barrier-torch discharge deposited ZnO films:optical properties,doping and grain size effects

 1. 1. 0327418 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dejneka, Alexandr - Churpita, Olexandr - Hubička, Zdeněk - Trepakov, Vladimír - Potůček, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Suchaneck, G. - Gerlach, G.
  Atmospheric barrier-torch discharge deposited ZnO films:optical properties,doping and grain size effects.
  [Tenké vrstvy ZnO deponované pomocí bariérového pochodňového výboje za atmosferického tlaku:optické vlastnosti, dopování a vliv velikosti zrn.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 92, č. 7 (2009), s. 4094-4097 ISSN 1533-4880
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: atmospheric brrier-torch discharge * nanocrystalline ZnO films * doping,Grain Size Effects * grain size effects
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  We report on first results of the atmospheric RF barrier torch discharge technique applied for fabrication of nominally pure a doped ZnO thin films and their spectral ellipsometry and luminescence studies.The main attention was paid to the technology developments and optimization for ZnO films fabrication with reproducible properties, and their dependence on Al and Mn doping, films structure and grain size.

  Byly publikovány první výsledky depozice tenkých vrstev nominálně čistého a dopovaného ZnO pomocí techniky RF bariérového pochodňového výboje při atmosferickém tlaku a výsledky měření spektrální elipsometrie a luminiscence.Hlavní pozornost byla soustředěna na vývoj a optimalizaci depoziční technologie z hlediska reprodukovatelnosti parametrů ZnO vrstev a závislosti jejich vlastností na dopování prvky Al a Mn , na struktuře a velikosti zrn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174244