Počet záznamů: 1  

Diffusion of particles over triangular inhomogeneous lattice with two non-equivalent sites

 1. 1. 0327417 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarasenko, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Diffusion of particles over triangular inhomogeneous lattice with two non-equivalent sites.
  [Difuze částic na trojuhelníkové nehomogenní mřížce s dvěma neekvivalentními mřížkovými body.]
  Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 388, č. 11 (2009), s. 2109-2121 ISSN 0378-4371
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: surface diffusion * kinetic Monte Carlo simulations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.562, rok: 2009

  We investigate the diffusion of particles adsorbed on a triangular lattice with deep and shallow sites.General analytical expressions have been derived for the chemical and jump diffusion coefficients. The analytical data have been compared with the numerical data obtained by kinetic Monte Carlo simulations.The agreement between the results obtained by these quite different approaches is found to be very satisfactory.

  Byla zkoumána difuze částic adsorbovaných na trojuhelníkové mřížce obsahující hluboké a mělké mřížkové polohy.Byly odvozeny obecné analytické výrazy pro chemický a skokový koeficient difuze.Analytické výsledky byly porovnány s numerickými hodnotami získanými pomocí kinetické Monte Carlo simulace. Byla nalezena dobrá shoda výsledků získaných v rámci uvedených poměrně nezávislých postupů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174243