Počet záznamů: 1  

Different effects of two N-methyl-d-aspartate receptor antagonists on seizures, spontaneous behavior, and motor performance in immature rats

 1. 1. 0327406 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Pavel - Mikulecká, Anna
  Different effects of two N-methyl-d-aspartate receptor antagonists on seizures, spontaneous behavior, and motor performance in immature rats.
  [Rozdílné účinky dvou antagonistů NMDA receptorů na záchvaty, spontánní chování a motoriku nezralých ppotkanů.]
  Epilepsy and Behavior. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 32-39 ISSN 1525-5050
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA305/06/1188; GA MŠk(CZ) LN00B122
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: NMDA receptors * antagonists * developing rat
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.610, rok: 2009

  Memantine exhibits both anti- and proconvulsant and behavioral effects typical for NMDA antagonists. Ifenprodil exhibited the same effect in 12-day-old rats, but its anticonvulsant action in 18-day-old rats is accompanied by a decrease in locomotion

  Memantin vykazuje antikonvulsivní a nežádoucí behaviorální úřčinky typické pro antagonisty NMDA receptorů. Ifenprodil má tyto účinky u 12denních mláďat, antikonvulsivní účinek u 18denních je provázen naopak sníženou lokomoční aktivitou
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174234