Počet záznamů: 1

Effect of culture substrate and culture conditions on lens epithelial cell proliferation and alfa-smooth muscle acetin

 1. 1.
  0327404 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mahelková, G. - Bačáková, Lucie - Korynta, J. - Vajner, L. - Vytásek, R.
  Effect of culture substrate and culture conditions on lens epithelial cell proliferation and alfa-smooth muscle acetin.
  [Vliv kultivačního substrátu a kultivačních podmínek na proliferaci epitelových buněk čočky a expresi alfa-aktinu hladkého svalu.]
  Folia Biologica. Roč. 55, č. 2 (2009), s. 66-76 ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA ČR(CZ) GA305/08/0108
  Grant ostatní:Univerzita Karlova(CZ) 51/2001/C/2.LF
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: alpha-smooth muscle actin * culture substrates * lens epithelial cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.924, rok: 2009

  We studied the effect of several culture substrates and culture conditions on LEC (lens epithelial cell) proliferation and alpha-smooth muscle actin (alpha-SMA) expression. LECs adhered better to collagen-coated surfaces. The culture substrate influenced LEC proliferation and alpha-SMA expression

  Studovali jsme vliv kultivační podložky a podmínek kultivace na proliferaci LEC (epitelových buněk čočky). Pozorovali jsme zvýšenou adhezi buněk na površích potažených kolagenem. Kultivační podložka ovlivnila proliferaci buněk a expresi alfa-aktinu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174232