Počet záznamů: 1  

Effect of chronic apocynin treatment on nitric oxide and reactive oxygen species production in borderline and spontaneous hypertension

 1. 1. 0327402 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecháňová, Olga - Jendeková, L. - Vranková, S.
  Effect of chronic apocynin treatment on nitric oxide and reactive oxygen species production in borderline and spontaneous hypertension.
  [Efekt chronického podávání apocyninu na oxid dusnatý a kyslíkové radikály u hraniční a spontánní hypertenze.]
  Pharmacological Reports. Roč. 61, č. 1 (2009), s. 116-122 ISSN 1734-1140
  Grant ostatní:VEGA(SK) 2/0178/09; APVV(SK) 0538-07; VEGA(SK) 1/0142/09; APVT(SK) 51-017902; APVV(SK) 0586-06
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: NO synthase * rective oxygen species * apocynin
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.086, rok: 2009

  The purpose of the study was to investigate the effect of NADPH oxidase inhibitor – apocynin - on blood pressure rise in borderline and spontaneously hypertensive rats. This treatment partially prevented blood pressure rise in both models, but it has no influence on nitric oxide synthase activity. However, apocynin decreased production of reactive oxygen species and thus prevented a decrease in cGMP formation

  Cílem studie bylo zkoumat vliv inhibitoru NADP oxidázy – apocyninu – na vzestup krevního tlaku u potkanů s hraniční nebo spontánní hypertenzí. Tato terapie částečně omezuje vzestup tlaku u obou modelů, je bez vlivu na produkci oxidu dusnatého, ale snižuje tvorbu kyslíkových radikálů a tím zabraňuje poklesu hladin cGMP
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174230