Počet záznamů: 1

Genetic locus on rat chromosome 20 regulates diet-induced adipocyte hypertrophy: a microarray gene expression study

 1. 1.
  0327386 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bourdon, C. - Hojná, S. - Jordan, M. - Berube, J. - Křen, V. - Pravenec, Michal - Liu, P. - Arab, S. - Pausová, Z.
  Genetic locus on rat chromosome 20 regulates diet-induced adipocyte hypertrophy: a microarray gene expression study.
  [Genetický lokus na chromozomu 20 potkana reguluje dietou indukovanou hypertrofii adipocytů: studie profilů genové exprese.]
  Physiological Genomics. Roč. 38, č. 1 (2009), s. 63-72 ISSN 1094-8341
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: obesity * genetics * gene expression profiles
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.931, rok: 2009

  Results suggest that a gene(s) within the RNO20 segment regulate(s) HFD-induced increases in adiposity, and that this effect may be mediated, at least in part, by the impact of that gene(s) on fat burning and energy expenditure

  Výsledky prokázaly, že genetická determinanta na izolovaném úseku chromozomu 20 reguluje zvýšení adipozity indukované vysokotukovou dietou a že tyto účinky jsou alespoň částečně zprostředkované oxidací mastných kyselin a zvýšeným energetickým výdejem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174218