Počet záznamů: 1

HPLC-fluorescence detection method for determination of key intermediates of the lincomycin biosynthesis in fermentation broth

 1. 1.
  0327357 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kameník, Zdeněk - Kopecký, J. - Marečková, M. - Ulanová, Dana - Novotná, Jitka - Pospíšil, Stanislav - Olšovská, Jana
  HPLC-fluorescence detection method for determination of key intermediates of the lincomycin biosynthesis in fermentation broth.
  [Stanovení klíčových prekurzorů linkomycinu v kultivačním médiu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí.]
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 393, 6-7 (2009), s. 1779-1787 ISSN 1618-2642
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/0616; GA AV ČR IAA6020410; GA MŠk 2B08064
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Lincomycin precursors * o-Phthaldialdehyde * Fluorescence detection
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.480, rok: 2009

  The biosynthetic pathway of the clinically important antibiotic lincomycin is not known in details. The precise knowledge of the lincomycin biosynthesis is a prerequisite for generation of improved derivatives by means of combinatorial genetics. Methods allowing determination of the key intermediates are very important tools of the pathway investigation. Two new high-performance liquid chromatography methods with fluorescence detection for determination of lincomycin precursors in fermentation broth of Streptomyces lincolnensis and its lincomycin nonproducing mutants were developed. The first one enables simultaneous analysis of methylthiolincosamide (MTL) and N-demethyllincomycin (NDL), whereas the second one is suitable for 4-propyl-L-proline (PPL) assay. Both methods are based on the pre-column derivatization: MTL and NDL with 4-chloro-7-nitrobenzofurazan; PPL with o-phthaldialdehyde

  Biosyntetická dráha klinicky důležitého antibiotika linkomycinu nebyla dosud plně objasněna. Její přesná znalost je nezbytná pro přípravu účinnějších derivátů pomocí kombinatoriální genetiky. Metody umožňující stanovení klíčových prekurzorů v biosyntéze linkomycinu jsou velmi důležitým nástrojem pro její studium. Proto byly vyvinuty dvě nové metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí pro stanovení prekurzorů linkomycinu v kultivačním médiu Streptomyces lincolnensis a jejích mutantech, které neprodukují linkomycin. První metoda umožňuje současnou analýzu methylthiolinkosamidu (MTL) a N-demethyllinkomycinu (NDL), druhá je pak vhodná pro stanovení 4-propyl-L-prolinu (PPL). Obě metody jsou založené na předkolonové derivatizaci: MTL a NDL pomocí 4-chlor-7-nitrobenzofurazanu a PPL pomocí o-ftaldialdehydu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174191