Počet záznamů: 1  

Magnetocaloric effect of Er.sub.5./sub.Si.sub.4./sub. under hydrostatic pressure

 1. 1. 0327346 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Arnold, Zdeněk - Magen, C. - Morellon, L. - Algarabel, P.A. - Kamarád, Jiří - Ibarra, M. R. - Pecharsky, V. K. - Gschneidner, Jr., K. A.
  Magnetocaloric effect of Er5Si4 under hydrostatic pressure.
  [Magnetokalorický jev ve sloučenině Er5Si4 za hydrostatického tlaku.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 14 (2009), 144430/1-144430/6 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Curie temperature * entropy * erbium compounds * ferromagnetic materials * high-pressure solid-state phase transformations * magnetisation * magnetocaloric
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The magnetocaloric effect (MCE) of the compound Er5Si4 has been investigated as a function of the applied magnetic field (up to 50 kOe) and the hydrostatic pressure (from ambient pressure up to 9 kbar). At constant magnetic field change, increasing the pressure up to 1.4 kbar induces a global rise of the magnetic entropy change |ΔSmag|, with the peak at TC ~ 30 K growing from 14.9 to 20.1 J/kg K. Between 1.4 and 9 kbar, the size and shape of the |ΔSmag| VS T curve remain nearly constant but the peak moves to higher temperatures and stabilizes above 3.5 kbar at T ~ 36 K. The increase in the magnetic entropy change occurs because of a modification of the magnetic coupling derived from the differences in the interlayer bonding in the M and O(I) states.

  Magnetokalorický jev (MCE) ve sloučenině Er5Si4 byl studován jako funkce vnějšího magnetického pole (do 50 kOe) a hydrostatického tlaku (od atmosférického tlaku do 9 kbar). Při konstantní změně magnetického pole má vnější hydrostatický tlak do 1.4 kbar za následek vzrůst změny magnetické entropie |ΔSmag|, s maximem TC ~ 30 K rostoucím z hodnoty 14.9 na 20.1 J/kg K. Mezi 1.4 a 9 kbar, se tvar křivky |ΔSmag| VS T prakticky nemění, ale teplota maxima se posouvá k vyšším teplotám a stabilizuje se při tlacích vyšších než 3.5 kbar při T ~ 36 K. Vzrůst změny magnetické entropie je důsledkem změn magnetické vazby odvozené ze změn interakce mezi vrstvami M a O(I) stavů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174182