Počet záznamů: 1

The contact process seen from a typical infected site

 1. 1.
  0327330 - UTIA-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Swart, Jan M.
  The contact process seen from a typical infected site.
  [Kontaktní proces viděný z typického nakaženého bodu.]
  Journal of Theoretical Probability. Roč. 22, č. 3 (2009), s. 711-740 ISSN 0894-9840
  Grant CEP: GA ČR GA201/06/1323
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: critical contact process * exponential growth * amenability * Campbell law
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.750, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/swart-the contact process seen from a typical infected site.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/swart-the contact process seen from a typical infected site.pdf

  This paper studies contact processes on general countable groups. It is shown that any such contact process has a well-defined exponential growth rate, and this quantity is used to study the process. In particular, it is proved that on any nonamenable group, the critical contact process dies out.

  Tento clánek studuje kontakní procesy na libovolných spočetných grupách. Ukazuje se, že každý takový kontaktní proces ma dobře definovanou intensitou exponenciálního růstu, a tato velečina se používá k studiu procesu. Především se ukazuje, že na každé neamenabilní grupě kritický kontaktní proces vymře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174170