Počet záznamů: 1  

Acylations with Long-Chain Acid Anhydrides and Acyl Chlorides over Zeolite Beta

 1. 1. 0327328 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Voláková, Martina - Vitvarová, Dana - Vlk, Josef
  Acylations with Long-Chain Acid Anhydrides and Acyl Chlorides over Zeolite Beta.
  [Acylace ferrocenu a toluenu anhydridy a chloridy kyselin s dlouhými řetězci na zeolitu Beta.]
  Topics in Catalysis. Roč. 52, 1-2 (2009), s. 178-184 ISSN 1022-5528
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/0383; GA MPO FT-TA5/005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: acylation * zeolites * acid anhydride * acyl chloride * ferrocene
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.379, rok: 2009

  Acylation of ferrocene and toluene with linear, branched and aromatic anhydrides and chlorides of different chain length was investigated over zeolite Beta with Si/Al ratio 12.5. It was found that the conversion of ferrocene increased from acetic to butyric anhydride/chloride and then decreased with further increasing of chain length. The selectivity to 1-acylferrocene was in all cases 100%. In the case of toluene acylation, the conversions of acylating agent increased with the chain length of acylating agent up to hexanoic derivatives then the conversion of acylating agent was almost constant. The selectivity to p-isomer in toluene acylation increased with the chain length. The lowest conversions in both cases were achieved with benzoic anhydride and benzoyl chloride.

  Studována byla acylace ferrocenu a toluenu anhydridy a chloridy kyselin s různou délkou řetězce. Katalyzátorem reakce byl zeolit Beta s poměrem Si/Al 12,5. Bylo zjištěno, že konverze ferrocenu je ovlivněna délkou řetězce acylačního činidla. Konverze ferrocenu rostla od derivátů kyseliny octové až po deriváty kyseliny máselné, s dalším nárůstem řetězce acylačního činidla konverze mírně klesala. Selektivita 1-acylferrocenu byla ve všech případech 100 %. V případě acylace toluenu konverze acylačního činidla rostla s délkou řetězce acylačního činidla až po deriváty kyseliny hexanové, pak byly konverze téměř konstantní. Selektivita p-isomeru rostla s rostoucí délkou řetězce acylačního činidla. Nejnižších konverzí bylo v obou případech dosaženo při použití anhydridu a chloridu kyseliny benzoové.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174168