Počet záznamů: 1

An Odd-Electron Complex [Ru-k(NOm)(Q(n))(terpy)](2+) with Two Prototypical Non-Innocent Ligands

 1. 1.
  0327321 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Das, A. K. - Sarkar, B. - Duboc, C. - Strobel, S. - Fiedler, Jan - Záliš, Stanislav - Lahiri, G. K. - Kaim, W.
  An Odd-Electron Complex [Ru-k(NOm)(Q(n))(terpy)](2+) with Two Prototypical Non-Innocent Ligands.
  [Komplex [Ruk(NOm)(Qn)(terpy)]2+ s nepárovým elektronem a dvěma prototypickými noninocentními ligandy.]
  Angewandte Chemie - International Edition. Roč. 48, č. 23 (2009), s. 4242-4245 ISSN 1433-7851
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400702; GA MŠk OC 139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: nitrosyl complexes * non-innocent ligands * quinones * radical ligands * ruthenium
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 11.829, rok: 2009

  The paramagnetic compound [Ru(NO)(Q)(terpy)](PF6)2 (Q = 4,6-Di-tert.-butyl-N-phenyl-o-iminobenzoquinone) was prepared via the intermediates [RuCl(Q)(terpy)](ClO4) and [Ru(NO2)(Q)(terpy)](ClO4). The more stable positional isomer with NO trans to the O donor atom of Q was isolated and characterized. In conjunction with the X-ray crystal structure, IR and EPR studies suggest [RuII(NO+)(Q•-)(terpy)]2+ as the most valid oxidation state formulation. DFT calculations confirm oxidation state assignment.

  Paramagnetická sloučenina [Ru(NO)(Q)(terpy)](PF6)2 (Q = 4,6-Di-tert.-butyl-N-fenyl-o-iminobenzochinon) byla připravena přes intermediáty [RuCl(Q)(terpy)](ClO4) a [Ru(NO2)(Q)(terpy)](ClO4). Stabilnější polohový isomer s NO trans k O-donorovému atomu ligandu Q byl izolován a charakterizován. Ve spojení s rentgenovou krystalovou strukturou, IR a EPR studia ukazují [RuII(NO+)(Q•-)(terpy)]2+ jako nejplatnější formulaci oxidačního stavu. DFT výpočty potvrzují přiřazení oxidačních stavů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174161