Počet záznamů: 1  

Possibilistic Measures Taking Their Values in Spaces Given by Inclusion-Closed Fragments of Power-Sets

 1. 1. 0327311 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kramosil, Ivan
  Possibilistic Measures Taking Their Values in Spaces Given by Inclusion-Closed Fragments of Power-Sets.
  [Posibilistické míry s hodnotami v prostorech daných fragmenty potenčních množin uzavřenými vzhledem k podmnožinám.]
  Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty. Berlin: Springer, 2009 - (Sossai, C.; Chemello, G.), s. 688-699. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5590. ISBN 978-3-642-02905-9. ISSN 0302-9743.
  [ECSQARU 2009. European Conference /10./. Verona (IT), 01.07.2009-03.07. 2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100300503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: possibilistic distribution * possibilistic measure * (in)complete lattice * continuity from above * continuity from below
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Possibilistic distributions and measures with non-numerical membership degrees have been developed mostly under the simplifying assumption that these degrees are taken from a complete lattice. In this paper the conditions imposed on the space of possibilistic values are weakened in such a way that this space is defined by an inclusion-closed system of subsets of a space X. Let us note that the system of all finite subsets of an infinite space X (an incomplete lattice) or the system of all subsets of X the cardinality of which does not exceed a fixed number are examples of inclusion-closed systems of subsets of X.

  Posibilistické distribuce a míry s nenumerickými stupni příslušnosti byly dosud rozvíjeny většinou za zjednodušujícího předpokladu, že tyto stupně příslušnosti nabývají hodnot v úplném svazu. V této práci jsou podmínky vložené na prostor posibilistických hodnot oslabeny v tom smyslu, že tento prostor je definován jako systém podmnožin daného prostoru X uzavřený vzhledem k podmnožinám. Například systém všech konečných podmnožin nekonečného prostoru (neúplný svaz) nebo systém všech podmnožin prostoru X, jejichž mohutnost nepřevyšuje pevně dané číslo jsou příklady systému podmnožin uzavřeného vzhledem k podmnožinám.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174154
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  a0327311.pdf0223.8 KBVydavatelský postprintvyžádat