Počet záznamů: 1  

Politická a morální ekonomie vědy

 1. 1. 0327303 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Politická a morální ekonomie vědy.
  [Political and moral economy of science.]
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009 - (Stöckelová, T.), s. 37-71. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Modes of ordering * transformation of research and development * power
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá morální a politickou ekonomií vědy, využívá přitom pojetí "režimů uspořádání" Johna Lawa. Na základě etnografického výzkumu v sociálněvědní akademické instituci diskutuje režimy uspořádávání, tak jak se rozehrávají v současné transformující se české vědě a analyzuje mocenské strategie uplatňované prostřednictvím specifické definice režimů a přepínání mezi nimi.

  The chapter deals with the moral and political economy of science while using the concept of "modes of ordering" developed by John Law. On the basis of an ethnographic research in a social scientific academic institution it discusses modes of ordering as they are deployed in the current transforming Czech science and analyses power strategies enacted through specific definition of the modes and shifting between them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174149