Počet záznamů: 1

Ne každý úspěch se počítá: Excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách

 1. 1.
  0327298 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linková, Marcela
  Ne každý úspěch se počítá: Excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách.
  [Not every success counts: Excellence and gendering scientific paths in natural sciences.]
  Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009 - (Stöckelová, T.), s. 72-99. ISBN 978-80-7419-003-2
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: excellence * gender * research and development transformation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zaměřuje na to, jak vědci a vědkyně v přírodovědné instituci definují úspěch. Analyzuje rozdíly v pojetí úspěchu u osob na různých pozicích. Autorka argumentuje, že normotvornost konceptu excelence má dopad na to, jaké pojetí úspěchu vede k viditelnému postupu vědeckou dráhou a že takové pojetí úspěchu není pro některé osoby zajímavé či přijatelné. V závěru textu se zaměřuje na otázku, zda koncept excelence obsahuje genderové vzorce a jaké dopady to může mít na vědu a společnost.

  The chapter concentrates on how researchers in a natural science institution define success. It analyses differences in their notions of success depending on their position. The author argues that the normativity of excellence has an impact on which notion of success leads to visible career progress and that such a notion is not interesting or acceptable for some. In conclusion the text explores whether the concept of excellence is gendered, and what impact this may have on science and society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174144