Počet záznamů: 1  

Obraz Čechů v polské společnosti. Příklad Haliče

 1. 1. 0327290 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Baron, Roman
  Obraz Čechů v polské společnosti. Příklad Haliče.
  [The Image of Czechs in Polish Society: The Example of Galicia.]
  Slovanský přehled. Roč. 95, č. 2 (2009), s. 279-288 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech-Polish relations * Galicia * image
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V dosavadní české historiografické produkci nebyla Čechům v Haliči věnována náležitá pozornost. Po připojení území Haliče k rakouskému státu ve druhé polovině osmnáctého století začala Vídeň do této země posílat své úředníky, mezi nimiž významnou roli sehráli Češi. Jako Slované mohli totiž snadněji porozumět místnímu polskému či rusínskému obyvatelstvu. V průběhu devatenáctého století sem kromě příslušníků rozmanitého úřednického personálu přicházeli také čeští řemeslníci, obchodníci, osvětoví a vědečtí pracovníci, hudebníci, průmyslníci, sládci, lékaři, lesníci, železničáři a v nevelkém počtu rovněž rolníci. Na formování negativního obrazu Čechů v polské společnosti měli zásadní vliv úředníci českého původu, které Poláci, hlavně z řad šlechty a měšťanstva, vnímali jako nástroj útlaku ze strany záborového čili rakouského státu.

  In the Czech historiographical works that have been published to date, due attention has not been paid to Czechs in Galicia. In order to annex the territory of Galicia to the Austrian state in the second half of the eighteenth century, Vienna began to send its officials there, and among them, Czechs played a very significant role. As Slavs, they could more easily understand the local Polish and Ruthenian inhabitants. During the nineteenth century, besides the members of the diverse bureaucratic corps, there were also Czech tradesmen and craftsmen, merchants, intellectual and scientific workers, musicians, industrialists, brewers, physicians, foresters, railway workers and, fewest of all, also some peasant farmers. The influence of Czech-nationality officials was vital in forming a negative image of Czechs in Polish society. Poles, mainly from the ranks of the nobility and bourgeoisie, perceived them as an instrument of oppression from the side of the Austrian state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174137