Počet záznamů: 1  

Microscopic analysis of low-lying states in odd-A Tm isotopes

 1. 1. 0327289 - UJF-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Alexa, P. - Hons, Zdeněk - Kvasil, J.
  Microscopic analysis of low-lying states in odd-A Tm isotopes.
  [Mikroskopická analýza nízkoležících stavů v lichých izotopech thulia.]
  Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics. Roč. 36, č. 4 (2009), 045103 /1-045103/16 ISSN 0954-3899
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: RARE-EARTH * NUCLEI * EXCITATIONS
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 2.124, rok: 2009

  Low-lying states in odd-A Tm159-169 isotopes are analyzed in the framework of the quasiparticle-plus-phonon model (QPM) taking into account the coupling between the odd proton and RPA phonon vibrations of the even-even core of each odd-A isotope. For detail comparison of calculated energies of the low-lying states with corresponding experimental values the chi(2) test is used. Model parameters are discussed within a broader context of other microscopic approaches for nuclear structure.

  Nízkoležící stavy v lichých thuliích A=159-169 se analyzují v rámci kvazičástice fononového modelu (QPM), se započítáním vlivu vazby mezi lichým protonem a RPA fononovými vibracemi sudo-sudého koru pro každý z lichých Tm. Pro detailní porovnání vypočítaných energií nízkoležících stavů a odpovídajících experimentálních hodnot se používá 2 test. Modelové parametry se diskutují v rámci širokého kontextu ostatních mikroskopických popisů jaderné struktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174136