Počet záznamů: 1  

Luminescence of dimer lead centers in aluminium perovskites and garnets

 1. 1. 0327274 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Babin, V. - Bichevin, V. - Gorbenko, V. - Makhov, A. - Mihóková, Eva - Nikl, Martin - Vedda, A. - Zazubovich, S. - Zorenko, Y.
  Luminescence of dimer lead centers in aluminium perovskites and garnets.
  [Luminiscence dimerových center Pb v aluminiových perovskitech a granátech.]
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 246, č. 6 (2009), s. 1318-1326 ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0893
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: aluminum garnets and perovskites * Pb2+ contamination * luminescence * liquid phase epitaxy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.150, rok: 2009

  Steady-state emission and excitation spectra and luminescence decay kinetics were studied at 80–300 K under excitation in the 2.5–6.0 eV energy range for undoped and Ce3+-doped aluminium garnet (Lu3Al5O12, Y3Al5O12) and aluminium perovskite (LuAlO3, YAlO3) single crystalline films (SCF) grown by Liquid Phase Epitaxy method from the PbO-based flux. The lead-induced emission at about 3.1–3.2 eV excited around 3.9 eV was observed in all the SCF studied and ascribed to the dimer lead centers of the type of {Pb2+ – oxygen vacancy – Pb2+}.

  Emisní a excitační spektra a kinetika dosvitu byly studovány při teplotách 80-300 K a excitačních energiích 2.5-6.0 eV v nedopovaných a Ce-dopovaných aluminiových granátech (Lu3Al5O12, Y3Al5O12) a perovskitech (LuAlO3, YAlO3) ve formě tenkých vrstev pěstovaných kapalnou epitaxí z roztoku na bázi PbO. Emise způsobená přítomností olova ve vrstvě s maximem u 3.1-3.2 eV a excitací u 3.9 eV je přítomná ve všch studovaných vzorcích a je připisována dimerovým centrum typu {Pb2+ – kyslíková vakance – Pb2+}.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174125