Počet záznamů: 1

Effects of an assimilation of radar and satellite data on a very-short range forecast of heavy convective rainfalls

 1. 1.
  0327272 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokol, Zbyněk
  Effects of an assimilation of radar and satellite data on a very-short range forecast of heavy convective rainfalls.
  [Vliv asimilace radarových a družicových dat na velmi krátkodobou předpověď silných konvektivních srážek.]
  Atmospheric Research. Roč. 93, 1-3 (2009), s. 188-206 ISSN 0169-8095.
  [European Conference on Severe Storms /4./. Miramare -Trieste, 10.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905; GA MŠk OC 112; GA MŠk 1P05ME748
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Precipitation forecast * NWP model * Assimilation of radar and satellite data * Local convective precipitation
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698095

  An assimilation method of radar reflectivity and satellite data into a NWP model COSMO with a horizontal resolution of 2.8 km and its impact on a very short range forecast of precipitation are presented. The assimilation method corrects of model water vapour mixing ratio using the nudging technique. The correction depends on the difference between model and observed precipitation derived from radar reflectivity and on a cloud classification based on channels 10.8 and 6.2 µm from the Meteosat Second Generation. Two types of corrections are examined. First approach performs the correction at the same grid point where the difference is calculated. Second approach performs the correction at a grid point advected upwind from the point where the difference is calculated. The results show that the application of advection and satelite data can improve precipitation forecasts.

  V práci je aplikována metoda asimilace radarové odrazivosti a družicových dat do NWP modelu COSMO s rozlišením 2.8 km a je studován její vliv na velmi krátkodobou předpověď srážek. Asimilační metoda koriguje modelový směšovací poměr vodní páry metodou nudging. Korekce závisí na rozdílu mezi modelovými a naměřenými srážkami a na klasifikaci oblačnosti, která využívá kanály 10.8 a 6.2 µm z družice Meteosat Second Generation. Jsou testovány dvě korekce. První se provádí v bodě, kde je diference spočtena, zatímco druhá je aplikována v bodě nacházejícím se proti směru proudění od místa měření. Výsledky ukazují, že aplikace advekce a družicová data mohou zlepšit předpověď srážek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174123