Počet záznamů: 1

Možnost recyklace popelů z biomasy

 1. 1.
  0327262 - USMH-B 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Perná, Ivana - Hanzlíček, Tomáš
  Možnost recyklace popelů z biomasy.
  [Posibility of recycling of biomass ashes.]
  Technika ochrany prostredia TOP 2009. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislavě, 2009 - (Horvat, M.; Ploskuňáková, L.; Onderová, I.), s. 403-408. ISBN 978-80-227-3096-9.
  [Technika opchrany prostredia TOP 2009. Častá - Papiernička (SK), 17.06.2009-19.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: recycling * biomass ash * geopolymer
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace

  Tento článek ukazuje možnost rozpoznat kvalitu popelů z biomasy a vytvořit pevné a dlouhodobě stabilní materiály pomocí jejich enkapsulace do geopolymerních matric.

  This paper shows the possibility to recognize the quality of biomass ash and create hard and long-term stable materials by encapsulating them into geopolymer matrixes. The results predetermine this material for construction or thernal applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174115