Počet záznamů: 1

Effect of Potassium in Calcined Co-Mn-Al Layered Double Hydroxide on the Catalytic Decomposition of N2O

 1. 1.
  0327239 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Karásková, K. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Effect of Potassium in Calcined Co-Mn-Al Layered Double Hydroxide on the Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv draslíku v kalcinovaném Co-Mn-Al LDH na katalytický rozklad N2O.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 90, 1-2 (2009), s. 132-140 ISSN 0926-3373
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009

  A series of catalysts was prepared by thermal treatment (500 °C) of the Co-Mn-Al LDH doped with various amount of potassium (0 - 3 wt%). Spinel-like mixed oxides obtained by the calcination of the coprecipitated LDH precursors were characterized by means of chemical analysis, XRD, XPS, BET surface area measurements, TPR, TPD- CO2 and NH3, water adsorption measurements and tested for N2O decomposition to determine the effect of K addition on the catalytic activity in the presence of O2, NOx and H2O. Optimal K content of ca. 0.9 wt% was found to be necessary to achieve a high catalytic activity in the presence of O2 and H2O, while the non-modified Co-Mn-Al mixed oxide was the most active one in the presence of oxygen and NOx.

  Série katalyzátorů byla připravena kalcinací (500 °C) Co-Mn-Al LDH dopovaného různým množstvím draslíku (0 - 3 % hm.)Oxidy byly charakterizovány chemickou analýzou, XRD, XPS, BET, TPR, TPD-CO2 a NH3, adsorpcí H2O, a testovány při rozkladu N2O v přítomnosti O2, NOx a H2O.Byl nalezen optimální obsah K cca 0,9 %hm. pro reakci v přítomnosti O2 a H2O, zatímco nemodifikované Co-Mn-Al oxidy byly nejaktivnější v přítomnosti O2 a NOx.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174099