Počet záznamů: 1  

Deposition of Aerosol Particles on Rough Surfaces Inside a Test Chamber

 1. 1. 0327235 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hussein, T. - Kubincová, L. - Ondráčková, Lucie - Hruška, A. - Dohányosová, Pavla - Hemerka, J. - Smolík, Jiří
  Deposition of Aerosol Particles on Rough Surfaces Inside a Test Chamber.
  [Depozice aerosolových částic na drsných površích uvnitř testovací komory.]
  Building and Environment. Roč. 44, č. 10 (2009), s. 2056-2063 ISSN 0360-1323
  Grant CEP: GA ČR GA101/04/1190; GA ČR GA101/07/1361
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: deposition rate * hydraulically smooth * surface roughness
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.797, rok: 2009

  We investigated the deposition rate of aerosol particles on rough surfaces of wallpapers, wall-plasters, and two types of carpets inside a test chamber. Compared to a smooth aluminum surface, the deposition rate of aerosol particles on the tested surfaces was up to 20 times depending on the surface roughness, mixing intensity, and particle size. A rough surface with a dimensionless surface roughness height can be treated as a hydraulically smooth. The estimated deposition rates in this study and those predicted by a deposition model, which incorporates surface roughness, were in good agreement for coarse mode particles and for ultrafine particles. The agreement between the model prediction and our estimation was better for coarse mode particles than for ultrafine particles. Deposition of aerosol particles, especially fine particles, needs more empirical investigations aiming at improving the existing models.

  V této práci byly zjišťovány rychlosti depozice aerosolových částic na drsných površích tapet, omítek a dvou typů koberců uvnitř testovací komory. Depoziční rychlosti aerosolových částic na testovaných drsných površích byly v porovnání s hladkým hliníkovým povrchem až dvacetinásobné, což záviselo na drsnosti povrchu, intenzitě míchání a velikosti částic. Drsný povrch s bezrozměrnou drsností povrchu může být považován za hladký povrch. Depoziční rychlosti stanovené z experimentálních dat vykazovaly dobrou shodu s depozičními rychlostmi vypočtenými pomocí depozičního modelu a to zejména pro hrubé částice a pro jemné částice. Shoda mezi předpovědí modelu a depoziční rychlostí stanovenou z experimentálních dat byla lepší pro hrubé částice než pro jemné. Z toho je zřejmé, že depozice jemných částic zasluhuje větší počet empirických studií pro vylepšení stávajících matematických modelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174097