Počet záznamů: 1  

The effects of H1-antihistamines on the nitric oxide production by RAW 264.7 cells with respect to their lipophilicity

 1. 1. 0327220 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Králová, Jana - Račková, L. - Pekarová, Michaela - Kubala, Lukáš - Nosál, R. - Jančinová, V. - Číž, Milan - Lojek, Antonín
  The effects of H1-antihistamines on the nitric oxide production by RAW 264.7 cells with respect to their lipophilicity.
  [Efekt H1-antihistaminik na produkci oxidu dusnatého buňkami RAW 264.7 s ohledem na jejich lipofilicitu.]
  International Immunopharmacology. Roč. 9, 7-8 (2009), s. 990-995 ISSN 1567-5769
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507; GA ČR(CZ) GA525/06/1196
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: H1-antihistamines * nitric oxide * inducible nitric oxide synthase
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.214, rok: 2009

  In this study we demonstrated that the structural properties of H1-antihistamines, particularly lipophilicity, significantly affect the biological activity of macrophages. These drugs are able to modulate NO production in vitro by macrophage cell line RAW 264.7 stimulated by LPS. The modulation shown in this study could be caused by the downregulation of iNOS protein expression or by iNOS enzyme activity.

  V této studii jsme prokázali, že strukturální vlastnosti H1-antihistaminik, částečně také jejich lipofilicita, signifikantně ovlivňují biologickou aktivitu makrofágů. Tyto látky jsou také schopny modulovat produkci NO u makrofágů RAW 264.7 stimulovaných pomocí LPS.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174089