Počet záznamů: 1

Allan variance for optimal signal averaging - monitoring by diode-laser and CO2 laser photo-acoustic spectroscopy

 1. 1.
  0327189 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Skříňský, J. - Janečková, B. - Grigorová, E. - Střižík, Michal - Kubát, Pavel - Herecová, L. - Nevrlý, Václav - Zelinger, Zdeněk - Civiš, Svatopluk
  Allan variance for optimal signal averaging - monitoring by diode-laser and CO2 laser photo-acoustic spectroscopy.
  [Allanovy variance pro optimální průměrování signálu – monitorování pomocí laser-diodové a CO2-laserové fotoakustické spektroskopie.]
  Journal of Molecular Spectroscopy. Roč. 256, č. 1 (2009), s. 99-101 ISSN 0022-2852
  Grant CEP: GA MŠk OC 111; GA MŠk LC06071; GA ČR GA202/06/0216
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) OC 186
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: Allan variance * diode laser spectroscopy * photoacoustic spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.542, rok: 2009

  The concept of the Allan variance has been utilized to test the detection abilities of two powerful experimental methods for trace gas monitoring: IR diode–laser and CO2 laser photo-acoustic spectroscopy. The detection of stable molecules (OCS, allene, CH3OH), and unstable species (ozone, short-lived free radical CN and molecular ion ArD+) have been compared. An approach for studies of the influence of the reactivity on the optimal averaging time for the minimum detectable concentration is demonstrated.

  Koncept Allanových variancí byl využit k testování detekčních možností dvou výkonných experimentálních metod pro monitorování stopových plynů: infračervené laser-diodové a CO2-laserové fotoakustické spektroskopie. Byla porovnána detekce stabilních molekul (OCS, allen, CH3OH) a nestabilních spécií (ozon, krátce žijící CN radikál a molekulární iont ArD+). V práci je demonstrována metodika pro studium vlivu reaktivity na optimální průměrovací čas pro minimálně detekovatelnou koncentraci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174076