Počet záznamů: 1

The role of aryl hydrocarbon receptor in regulation of enzymes involved in metabolic activation of polycyclic aromatic hydrocarbons in a model of rat liver progenitor cells

 1. 1.
  0327184 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vondráček, Jan - Krčmář, P. - Procházková, Jiřina - Trilecová, L. - Gavelová, M. - Skálová, L. - Szotáková, B. - Bunček, M. - Radilová, H. - Kozubík, Alois - Machala, M.
  The role of aryl hydrocarbon receptor in regulation of enzymes involved in metabolic activation of polycyclic aromatic hydrocarbons in a model of rat liver progenitor cells.
  [Úloha Ah receptoru v regulaci enzymů podílejících se na metabolické aktivaci polycyklických aromatických uhlovodíků v modelu jaterních progenitorových buněk potkana.]
  Chemico-Biological Interactions. Roč. 180, č. 2 (2009), s. 226-237 ISSN 0009-2797
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: cytochromes P450 * PAHs * aldo-keto reductases
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.457, rok: 2009

  In the present study we characterized the role of AhR in regulation of cytochrome P450s, aldo-keto reductases and NQO-1 in model of liver epithelial WB-F344 cells, derived from rat liver.

  V rámci studie byla charakterizována úloha AhR v regulaci cytochromů P450, aldo-keto reduktáz a NQO1 v modelu jaterních epiteliálních buněk WB-F344, odvozených z jater potkana.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174072