Počet záznamů: 1

Puttea, gen. nov., erected for the enigmatic lichen Lecidea margaritella

 1. 1.
  0327149 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Stenroos, S. - Huhtinen, S. - Lesonen, A. - Palice, Zdeněk - Printzen, Ch.
  Puttea, gen. nov., erected for the enigmatic lichen Lecidea margaritella.
  [Nový rod Puttea, vytvořen pro podivuhodný lišejník Lecidea margaritella.]
  Bryologist. Roč. 112, č. 3 (2009), s. 544-557 ISSN 0007-2745
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB600050635
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Lecanoromycetes * Lecidea hypopta * molecular systematics
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.842, rok: 2009

  A new genus Puttea S. Stenroos & Huhtinen is described for the lichen species formerly known as Fellhanera margaritella (Hulting) Hafellner. The study was based on phylogenetic analyses of the mtSSU as well as on anatomical and ecological investigations.

  Nový rod Puttea S. Stenroos & Huhtinen je popsán pro druh lišejníku dříve známému jako Fellhanera margaritella (Hulting) Hafellner. Studium bylo založeno na fylogenetických analýzách mitochondriální SSU jakožto i na anatomickém a ekologickém zkoumání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174046