Počet záznamů: 1

Antiviral Sesqui-, Di- and Sesterterpenes

 1. 1.
  0327038 - MBU-M 2010 RIV QA eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Siřišťová, L. - Sigler, Karel
  Antiviral Sesqui-, Di- and Sesterterpenes.
  [Protivirové seskvi-, di a sesterterpeny.]
  Anti-Infective Agents in Medicinal Chemistry. Roč. 8, č. 3 (2009), s. 169-192 ISSN 1871-5214
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: terpenoids * antiviral activities * sesterterpenes
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Terpenoids, biosynthetically related ubiquitous compounds found in virtually all living organisms from marine invertebrates to blooming plants, are derived from the same precursor but their structures and biological and/or pharmacological activities are widely different. Our review concerns terpenoid compounds with antiviral activities, from the simplest sesquiterpenes to diterpenes and sesterterpenes

  Terpenoidy, navzájem příbuzné látky nelézané prakticky ve všech živých organismech, jsou odvozeny od stejného prekursoru ale mají různé biologické aktivity. Článek se týká terpenoidů s antivirálními aktivitami, od nejjednodušších seskviterpenůa diterpenů až po sesterterpeny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173943