Počet záznamů: 1  

Effective solution of a linear system with Chebyshev coefficients

 1. 1. 0326994 - UTIA-B 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kujan, Petr - Hromčík, M. - Šebek, Michael
  Effective solution of a linear system with Chebyshev coefficients.
  [Efektivní řešení lineárního systému pomocí Chebyshevových koeficientů.]
  Integral Transforms and Special Functions. Roč. 20, č. 8 (2009), s. 619-628 ISSN 1065-2469
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: orthogonal Chebyshev polynomials * hypergeometric functions * optimal PWM problem
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Impakt faktor: 0.756, rok: 2009
  http://dx.doi.org/10.1080/10652460902727938

  This paper presents an efficient algorithm for a special triangular linear system with Chebyshev coefficients. We present two methods of derivations, the first is based on formulae where the nth power of x is solved as the sum of Chebyshev polynomials and modified for a linear system. The second deduction is more complex and is based on the Gauss–Banachiewicz decomposition for orthogonal polynomials and the theory of hypergeometric functions which are well known in the context of orthogonal polynomials. The proposed procedure involves O(nm) operations only, where n is matrix size of the triangular linear system L and m is number of the nonzero elements of vector b. Memory requirements areO(m), and no recursion formula is needed. The linear system is closely related to the optimal pulse-wide modulation problem.

  Článek prezentuje efektivní algoritmus pro specielní trojúhelnikový lineární systém s Chebyshevovými koeficienty. Předkládáme dvě metody derivací, první je založena na rovnici, kde n-tá mocnica z x je řešena jako suma Chebyshevových polynomů a modifikována pro lineární systém. Druhé odvození je více komplexní a je založeno na Gauss-Banachiewicz dekompozici pro ortogonální polynomy a teorii hypergeometrických funkcí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173907