Počet záznamů: 1

Study of Vortical Structures in Impinging Jets- New Methods and Approaches

 1. 1.
  0326977 - UT-L 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Něnička, Václav
  Study of Vortical Structures in Impinging Jets- New Methods and Approaches.
  [Vyšetřování vírových struktur v impaktním proudění – nové metody a přístupy.]
  7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2009 - (Szmyd, J.; Spatek, J.; Kowalewski, T.), s. 2377-2384. ISBN 978-83-7464-235-4.
  [ExHFT /7./. Krakow (PL), 28.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499; GA AV ČR IAA200760705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: impinging jet * coherent structures * turbulence
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Heat transfer characteristics of impinging jets are strongly affected by complex, not yet fully understood vortical structures that develop due to hydrodynamic instability. The paper describes the new techniques used in experiments with impinging jets: periodicallytriggered vortex formation, visualisation by laser light scattered from water mist particles added to the jet, and using advanced processing of image sequences.

  Charakteristiky přestupu tepla v impaktních prouděních jsou podstatně ovlivněny složitými vírovými strukturami, vznikajícími v důsledku hydrodynamické nestability, jimž se doposud ne zcela rozumí. Příspěvek popisuje nové techniky použité při experimentech s impaktním prouděním: periodicky spouštěné tvoření vírů, vizualizace světlem laseru rozptylovaným na kapkách vodní mlhy přidávané do proudu a využití pokročilých metod zpracování obrazových sekvencí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173893