Počet záznamů: 1  

Mycobiota associated with the ambrosia beetle Scolytodes unipunctatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

 1. 1. 0326969 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolařík, Miroslav - Hulcr, J.
  Mycobiota associated with the ambrosia beetle Scolytodes unipunctatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae).
  [Mykobiota sdružená s ambrosiovým broukem Scolytodes unipunctatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae).]
  Mycological Research. Roč. 113, č. 1 (2009), s. 44-60 ISSN 0953-7562
  Grant ostatní:PřF UK(CZ) GP206/08/P322
  Program:GP
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: ambrosia fungi * custingophora * custingophora cecropiae
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.921, rok: 2009

  Ambrosia beetles (Coleoptera: Scolytinae) are associated with strictly entomochoric and mutualistic fungi. We studied the mycobiota associated with Scolytodes unipunctatus, ambrosia beetles that infest Cecropia trees in Central America. Isolates were characterized using morphology and rDNA sequences (ITS region, LSU, and SSU rDNA). Four species are described here: Raffaelea scolytodis sp. nov. (Ophiostomatales), Gondwanamyces scolytodis sp. nov., Custingophora cecropiae sp. nov., and Graphium sp. (Microascales). The genus Custingophora is emended to include Knoxdaviesia anamorphs of Gondwanamyces based on uniformity of DNA sequences and phenotype

  Ambrosioví brouci (Coleoptera: Scolytinae) jsou sdruženi s přísně entomochorními a mutualistickými houbami. Studovali jsme mykobiotu vázanou na brouka druhu Scolytodes unipunctatus, který obývá stormy rodu Cecropia ve střední Americe. Izoláty hub byly charakterizévány morfologicky a pomocí sekvencí rDNA (oblasti ITS, SSU a LSU). Byly popsány čtyři druhy: Raffaelea scolytodis sp. nov. (Ophiostomatales), Gondwanamyces scolytodis sp. nov., Custingophora cecropiae sp. nov., and Graphium sp. (Microascales). Definice rodu Custingophora byl opravena tak, aby zahrnovala i anamorfy rodu Gondwanamyces typu Knoxdaviesia, opět v souladu s uniformitou jejich sekvencí rDNA a fenotypu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173886